We schrijven 1846: per schip kwamen de volgende pachter van Weltevreden en ook Pieter Langedijk die later op Sir Robert kwam. Op een kaart uit die tijd staat Haanplas en achter het huidige Sir Robert Peel duikt de naam Hanenplas weer op. De boerderij werd gebouwd in 1847 door koopman Casper Vlierboom C.S. uit Rotterdam. Hij was  tevens aandeelhouder van de Sociëteit Eijerland en doopte zijn boerderij Sir Robert Peel, naar een Engelse staatsman, van wie hij een groot bewonderaar was. Deze Robert Peel had een beroepspolitiemacht bedacht, eerst “peelers” daarna “bobbies” genoemd.

In 1850 werd Sir Robert Peel eigendom van Bernhard Joh.C.van Rossum te Rotterdam. Hij bezat toen al de hoeve Madura aan de Postweg 177.

In een boekhouding uit mei 1865 blijkt Arie Dros meekrapteler op Sir Robert Peel te zijn: in de taxatie van de meekrapopbrengst schat men op 1,5 ha. Meekrap een opbrengst van fl.200,-, tevens staan 2 nieuwe rode baaien broeken en 1 hemd ter waarde van fl.13,- te boek. Hij teelde dit voor zijn schoonvader Dirk Tanis, ooit verhuisd vanaf de Zuidhollandse eilanden en bekend met de meekrap. Hiervan maakte men rode verfstof en Tanis was de initiatiefnemer van de tot dusver onbekende meekrapteelt op Texel.

In 1869 kocht Albert Jansz Koning Madura en Sir Robert Peel.  

Albert was boer op Ons Genoegen te Den Burg aan de Haffelderweg (40) en tevens eigenaar van hoeve Vianen.

In 1875 werd Sir Robert Peel op last van Albert Jansz Koning afgebroken en herbouwd.

Vier jaar later in 1879 kwam Sir Robert Peel in handen van Trijntje Jansdr Koning de zuster van Albert Jansz Koning, de wed. van Pieter Johannes Flens. Pieter was koopvaardijkapitein en overleden in 1865 te Batavia in Ned.Indië. Weer vier later in 1883 deed Trijntje Flens-Koning de boerderij Sir Robert Peel over aan haar zoon Jan Pietersz Flens.

In 1887 werd Sir Robert Peel tijdelijk beheerd door Frederik Jansz Dijksen die in dienst trad bij de fam. Koning, daarna verhuisde hij en zijn vrouw naar hoeve Rotterdam aan de Hoofdweg. Vervolgens kwam beheerder Michiel Ariesz Schoenmaker, die in de papieren landbouwer genoemd werd maar daar ook schapen hield. Dus het was een gemengd bedrijf.

In 1895 werd Sir Robert Peel eigendom van Cornelis Eelman Azn, hij kocht ook Madura en ging daar wonen. Verkoper Jan Pietersz Flens werd hotelhouder van hotel Texel, het huidige de Lindeboom aan de Groeneplaats te Den Burg.

In 1898 werd Sir Robert Peel verbouwd: de stal en een nieuw woonhuis verrezen.

Vanaf 1902 woonden de volgende pachters op Sir Robert Peel: Cornelis Jansz Slot en Cornelia Bernardusdr Huisman, Kleis Cornelisz Wetsteen en vrouw Jantje Jacobsdr Knol, Anthonie van Harn, Janus Hendriksz van Harn die trouwde met Anna Buijs. Dat was in de Eerste Wereldoorlog, in aug. 1917 sloeg de bliksem in en alles verbrandde. Rond 1920 huurde Jan Biersteker Sir Robert Peel met 32,5 ha voor fl.2100,- per jaar. Eerste termijn tot 1926 en daarna tot 1935.

Iets over prijzen: in november 1922 kon men terecht voor koolrapen à fl.10,- per ton op Sir Robert Peel bij de Gebr.van Harn.

In maart 1924 werd Sir Robert Peel met 24 ha verkocht voor ƒ16.760,- verkocht aan A.Govers c.s. te Den Helder, maar Jochems bleef kadastraal eigenaar.

Huurder werd Maarten Jansz Witte getrouwd met Duw Eelman vanaf hoeve Noorderbuurt bij Oosterend en ze vertrokken 1 jaar later naar Sir Robert Peel. Ze maakten daar heel wat mee. In september 1935 gebeurde iets bijzonders: de beschrijving is van mej.Witte in de Tex.Crt: in hetzelfde jaar als de brand kwam er een windhoos bij Sir Robert die een schuur daar 80 m. verderop neergooide, het dak eraf vloog eraf. Inclusief de kippen, onderweg viel een fiets uit de schuur en werd vernield. Dan op 18 september Sir Robert Peel in brand: bij toeval gefilmd door de filmploeg van de film Jonge Harten, die bij hoeve Dordrecht opnamen maakte, maar op de terugtocht belandden ze in de sloot met de auto bij boerderij De Vlijt.

Herbouw van huis en schuur van Sir Robert Peel was in 1936, zoals de gebouwen er vandaag de dag uitzien.

Evenals de meeste boerderijen in de polder werd ook Sir Robert Peel beschadigd in de Russenopstand in april 1945.

Alsof de laatste avonturen met het bedrijf in de oorlog nog niet genoeg waren geweest overvalt een zware storm op 1 februari 1953 de polder. Het spantwerk van hoeve Sir Robert Peel wordt weggerukt. De storm zal in Zeeland bekend worden onder de naam Watersnoodramp. Ook op Texel loopt een polder onder water.

Baron Frederik Willem Walter van Tuyll tot Serooskerke koopt in 1970 de boerderij Sir Robert Peel, hij was al grootgrondbezitter en woont dan in Wassenaar.

Pachters in de jaren 60 en 70 zijn Cor Zijm en zwager Gerrit Jan Witte, zij beboeren ook de hoeve Burst aan de Slufterweg. Cor krijgt in april 1979 een gouden medaille in de Orde van Oranje Nassau voor zijn bestuurlijk werk in zowel de landbouw als op de achtergrond in de politiek.

In ca.1989 wordt de bedrijfsnaam Fa.Westdorp & Witte. Een groot bedrijf bestaande uit Sir Robert Peel, Burst en huur van hoeve Dorpzicht voor machineberging en het weiland in gebruik voor zoogkoeien (kwaliteitsvlees). In 1996 wordt Hans Witte medefirmant van Cor Westdorp op de bedrijven Sir Robert Peel, Burst en De Witte Blom aan Hollandseweg met op de achtergrond Cor Zijm en Gerrit Jan Witte.

Enige jaren later wordt het land ca.40 ha.groot bij Sir Robert Peel verkocht door Baron van Tuijll van Serooskerken aan SBB die ook 80 ha.land van Dorpzicht in handen krijgt. (januari 2000). Burst wordt ook verkocht en Westdorp koopt de boerderij met 1 ha.grond. Naast het bedrijf is een stuk tuin ingericht voor kamperen bij de boer. De oude firmanamen worden opgedoekt. Cor Westdorp blijft op Sir Robert Peel en wordt pachter, in het natuurreservaat de Roggesloot houdt hij vleeskoeien. Totdat er langdurige onenigheid tussen SBB en Westdorp ontstaat over een nieuw contract en in 2013 verkoopt SBB de boerderij Sir Robert Peel aan Exploitatie Mij. De Krim voor uitbreiding van Golfbaan de Texelse.

Share This