Duinboerderij Sebastopol dankt haar naam aan de stad met dezelfde naam in De Krim. De plaats Sebastopol viel in 1855 tijdens de Krimoorlog in Rusland. In de kop van de Eierlandse polder komen meerdere namen voor die verband houden met dat deel van Europa.

De duinboerderij Sebastopol werd in 1847 bewoond door de familie Zaagman die vanuit de polder Zijpe naar Texel was gekomen. Aanvankelijk was de naam van de boerenbedoening nog Meinderdina. Na hen kwam de familie Cornelis Wetsteen vanaf hoeve Zeeland er boeren. Ze hielden wat koeien en vooral schapen.

Kees Wetsteen vertrok naar de boerderij Sumatra aan de Zanddijk. Zijn zoon Kleis trouwde en kwam op Sebastopol. Later zou hij ook naar de Zanddijk verhuizen. Opvolger in 1904 was Job Cornelisz Kikkert met Trijntje Dijksen, die vanaf de Roef aan de Postweg naar Sebastopol kwamen.

Sebastopol had een E nummer (van Eierland) namelijk E 22. De C nummers lagen in de nabije omgeving van De Cocksdorp maar wel tot de Wageningseweg (nu de Oorsprongweg).

Van 1920 tot 1930 was de weduwe Kikkert-Dijksen veehoudster op Sebastopol. In 1930 kwam Roelof Dalenberg met zijn vrouw Pie van Exel er boeren vanaf Veldzicht, een boerderij die nu op het terrein van vakantiecentrum De Krim ligt. Hij had zes koeien en 30 schapen op zes hectare duinen en ontgonnen land waarvan 0,75 hectare tot zandige landbouwgrond was gemaakt.

Aan de rand tegen de duinen werden nog enkele tuinen onderhouden van mensen uit de buurt. Net als de stad in de Russenoorlog verbrandde ook Sebastopol in Eierland. Rond 1950 kwam in een hersteld boerderijtje Klaas de Ridder met vrouw Catalijne wonen.

Dat jaar besprak de TEM (Texelse Electriceits Maatschappij) een eventuele aansluiting van Sebastopol, de kosten werden geraamd op 2.400 gulden, waarvan voor de aangeslotene een bijdrage van 94 gulden werd gevraagd.
Na hun vertrek werd SBB (Staatsbosbeheer) eigenaar en kwam W. Pranger, in dienst bij SBB, hier wonen. Na hem werd Piet Postma, ook een SBB-man en zoon van het hoofd van de vuurtoren, de bewoner. Dat is hij anno 2016 nog steeds.

Share This