In 1849 werd een school aan de Postweg gebouwd in Zuid-Eierland recht tegenover de latere school. De restanten daarvan zijn terug te vinden in het vele malen verbouwde gebouw tegenover de school aan de Postweg. Het latere schoolgebouw, thans in gebruik als Eiland Galerij van Niek Welboren, dateert van 1912.

Het verloop van de periode waarin de eerste school in de polder werd gesticht tot het sluiten van de laatste van de twee scholen geeft tevens een demografische kijk op de bevolkingssituatie en de ontwikkeling van de mechanisatie. Die leidde tot onafhankelijkheid qua vervoer van de bewoners in de polder.

In de zomerperiode, als er veel veldwerk en aansluitend geoogst moest worden, was er veel schoolverzuim, in 1874 in Zuid-Eierland zelfs 37 procent van de leerlingen. Toen in april 1888 Jacob Boonacker, hoofd van de school, eervol ontslag kreeg, ontving hij 567 gulden pensioen per jaar. Zijn opvolger werd W. Flens uit Ooltgensplaat. De familienaam Flens kwam overigens al een paar honderd jaar lang voor op Texel.
Onderwijzers van de lagere scholen waren vooral ingesteld op een toekomst voor hun leerlingen in de landbouw. Zo was meester W. Houwen uit Zuid-Eierland betrokken bij een proefveld in het buurtschap De Veen bij Den Burg betreffende een proef met graslandbemesting.

Vanaf 1906 groeide het aantal leerlingen in de polder door de komst van Zeeuwse en Zuid-Hollandse boeren en arbeiders. Toch waren er toen ook al uitjes voor de scholieren. In juni 1906 werd een rijtoer naar de Koog en Den Burg gemaakt.

De schoolreizen werden een vast onderdeel in het schooljaar. Enkele jaren later (1911) ging een gecombineerde groep van beide polderscholen bestaande uit 31 leerlingen met vier begeleiders voor een tweedaagse reis zelfs naar Amsterdam!
Er werd gedacht aan de bouw van een nieuwe school en er werd tien are gekocht voor 250 gulden (110 euro). Een rijkssubsidie van 5.000 gulden werd in het vooruitzicht gesteld. In mei 1911 vond de aanbesteding plaats van een huis en school, architect was S. Krijnen. Het bedrag kwam op 13.374 gulden, inclusief banken en kasten. In 1913 was de openbare lagere school Zuid-Eierland de enige school op Texel die voldeed aan de norm voor inrichting van een klaslokaal.

Nadat meester Klimp was vertrokken ontstond er in 1928 een vacature voor de functie van schoolhoofd in Zuid-Eierland. Klimp werd benoemd tot hoofd van de Lagere Landbouwschool in Den Burg. De raad benoemde juf J. Kikkert als opvolgster.
Rond 1937 telde de school in Zuid Eierland zo’n 80 leerlingen. In april 1939 werden de klaslokalen voor militairen gereserveerd in verband met de mobilisatie: de leerlingen belandden aanvankelijk weer in de oude school (nu van de kerk) aan de andere kant van de weg tegenover de school. In november werd de hele school gevorderd voor militairen.

In 1940 werd de oude school zwaar beschadigd en werden de leerlingen gesplitst: een deel ging naar Vruchtbaaroord aan de Hoofdweg en een ander deel naar een noodvoorziening, een schuur bij Pomona, net buiten de polder in Waalenburg. Na de oorlog werden de lessen gegeven op de hoek Postweg/Schoolweg, nu onderdeel van de Muyweg. In 1956 waren er gemiddeld 67 leerlingen op de school van Zuid-Eierland.

In april 1967 ontstond er brand in de school, maar dit had geen grote gevolgen. Het aantal leerlingen bedroeg nog slechts 33 maar de gemeenteraad zei nog in september 1968 dat de scholen in Eierland en De Cocksdorp open zouden blijven.
Maar in juli 1975 sloten de deuren van de openbare lagere school Zuid-Eierland. De 24 leerlingen werden per busje naar Midden-Eierland gebracht waar een vrij nieuwe moderne school stond. Juf P. Druif ging mee naar Midden-Eierland.

De leegstaande school kwam in 1978 in handen van Niek Welboren. Hij begon in de school de Scholerie, bouwde het deels om tot atelier en een kunstcentrum. Nadat in 1987 het schoolhuis vrijkwam huurde Welboren het erbij. In 1993 kwamen zowel school als onderwijzerswoning op de gemeentelijke monumentenlijst. Niek Welboren en Kerstin Edelmann gebruiken de ruimte als atelier en houden tentoonstellingen van hun beider werk.

Share This