School Midden-Eierland

De eerste steenlegging door C. S. Kievit voor de openbare lagere school in Midden-Eierland vond plaats op 21 juli 1877 en werd gebouwd aan de Hoofdweg waar nu hotel De Kievit is. De bouw van de twee scholen in de polder had te maken met de grote gezinnen van de vele arbeiders die per bedrijf nog nodig waren en de loopafstand voor de kinderen vanaf hun huizen naar de scholen.

De zomertijd was altijd een periode waarop veel leerlingen absent waren in verband met werk op het land. In advertenties van boeren die personeel vroegen werd regelmatig om knechten met handige zoons in het gezin gevraagd. Zo kwam er in april 1920 nog een verzoek aan de gemeenteraad uit de polder om de scholen een uur later te laten beginnen.

In 1904 had de school in totaal 16 leerlingen. Intussen werd in Midden-Eierland in juni 1912 een aanbesteding gehouden voor de bouw van een gymnastieklokaal. Rond1935 was de bloeitijd van de school in Midden-Eierland. Er waren toen drie leerkrachten, 80 kinderen en drie leslokalen. Later werd het weer een tweemansschool, direct na de oorlog.

Even voor en in de oorlog moesten de leerlingen van Zuid-Eierland hun school verlaten; militairen betrokken het, eerst Nederlandse militairen tijdens de mobilisatie en later de Duitsers. In mei 1940 zaten de leerlingen in een schuur van hoeve Vruchtbaaroord aan de Hoofdweg en daarna gingen de kinderen weer naar school in Midden-Eierland.

Zowel in Midden- als in Zuid-Eierland klusten de ouders en de leerlingen bij om de pot voor reisjes en de schoolkas te spekken. In de herfst nam men percelen bieten aan en die werden gezamenlijk gerooid.
Er werden plannen gemaakt om te komen tot de bouw van een nieuwe school. In 1956 kocht de gemeente 3,88 ha grond voor huizenbouw en de bouw van een school in Midden-Eierland van landbouwer R. Barendregt, toekomstig boer op hoeve Wageningen. De raad gaf meer subsidie omdat er na de grote aanwas van direct na de oorlog nu een ontvolking plaats vond die zijn weerslag had op de scholen in Midden- en Zuid-Eierland.

In oktober 1960 had de opening plaats van de Jan P. Strijbosschool aan de Wageningseweg, nu de Oorsprongweg. De oude school is nu hotel De Kievit aan de Hoofdweg. Zelfs Bert Garthoff van de landelijke radio deed verslag van de openingshandeling, verricht door burgemeester C. de Koning en de bekende ornitholoog Jan P. Strijbos. Op de school kwamen 52 leerlingen.

In juli 1975 sloten de deuren van de school in Zuid-Eierland. De 24 leerlingen werden per busje naar Midden-Eierland gebracht waar de vrij nieuwe moderne school stond. Juf P. Druif ging mee naar Midden-Eierland.

In die jaren bestond al het Aktie Komité Eierland en die bepleitte een kleuterklas bij de school. In juni 2000 ging B&W akkoord met de renovatie van de Strijbosschool. De school telde op dat moment 44 leerlingen en de grens was 29. De TEBO verbouwde de school in 2001 voor ruim 550.000 gulden (260.000 euro).

Er werd in maart 2001 een veiling voor de school van Midden-Eierland georganiseerd door de buurtbewoners Hans Oomkes en Emmy Ames die 7.500 gulden opbracht. In verband met de verbouw in 2001 werden de 38 kinderen van de Strijbosschool tijdelijk ondergebracht in vier bungalows bij Avanti in de polder Het Noorden.

Bij aanvang van het schooljaar in augustus 2001 waren er in totaal 36 leerlingen voor de vernieuwde J. P. Strijbosschool. Nadat vier jaar later het aantal schoolkinderen was teruggelopen tot 13 leerlingen volgde de onvermijdbare opheffing en eindigde de periode van het lager onder onderwijs in de polder Eierland.

In oktober 2008 verkocht de gemeente het pand aan Bert en Marijke Nederlof uit Hellevoetsluis. Zij kwamen te wonen op de Oorsprongweg 41 in de voormalige Jan P. Strijbosschool die zij verbouwden tot woonhuis, twee praktijkruimtes voor huid- en oedeemtherapie en twee studio’s voor de verhuur.

Share This