Op de rand van Polder Eierland stond al in 1835 een (naamloze) schaapskooi. Bij de aanleg van de polder noemde directeur van landbouw Teenstraa verschillende gebouwen naar plaatsen in het verre Oosten. Een daarvan was Akyab, vernoemd naar een havenstad in Birma. Akyab heeft al jaren het meest bijzondere dak van Texel.

Polder-Akyab

Al in 1835 stond op een door J. L. Kikkert vervaardigde kaart op de plek van Akyab een schaapskooi. Van 1835 tot 1837 gaf de directeur van Landbouw M. J. Teenstra verschillende namen aan gebouwen in de polder die betrekking hadden op Nederlands Indië.

Naast de aangelegde boomkwekerij in de Maaikeduinen bevond zich de boerderij Soersel van de Belg P. van Bulk en kwam rond 1844 de konijnenfokkerij Akyab tot stand op 45 hectare duingebied. Volgens de schrijver F. Allan liepen er 600 konijnen van echt Texels ras. Hoe die er precies uitzagen is nooit vermeld.

Rond 1841 kwam bij de verdeling van de polder dit gebied toe aan Nicolas Joseph de Cock en dochter Elisabeth Catharina de Cock. Hij had daar een woning, later adres E 141 en nu Zanddijk 2. In 1850 was de bewoner van Akyab de arbeider Jan Jansz Trap, getrouwd met Maartje Maartensdr Timmer. Gegevens uit 1857 tonen dat Jan Jansz Trap op Akyab vee had, namelijk zes paarden, één os, zeven koeien, twee kalveren, zeventig schapen en twee varkens.

Na 1866 verdween de naam Soersel zowel als gebouw en als bos. De grond werd bij Akyab gevoegd. Voor de recreanten of reizigers in die tijd had in 1868 Jan Jansz Trap op Akyab een uitspanning waar de bezoekers bier en koffie dronken, brood aten en gingen daarna wandelen naar de kooi (Korverskooi Ruigendijk 21) of eendenkooi. Het bewijs daarvoor is dat op Akyab een gezelschap van 29 personen ontving, met onder anderen de bekende doopsgezinde dominee J. Huizinga.

Van 1870 tot 1875 was Akyab het eigendom van Gerrit van Heck en Coenraad Huyg. In 1872 verliet Jan Jansz Trap het bedrijf Akyab en vertrok met zijn gezin naar Rio Grande aan de Postweg, ook wel Zwarte Keet genoemd. Het is de plek van de huidige boerderij met gelijke naam tegenover de Hollandsweg.

Vanaf 1873 werd Akyab verhuurd aan Thomas Cornelisz Thomassen, die dat jaar trouwde met Hendrikje Dekker. Tot ver in de 20ste eeuw bleven zijn nakomelingen hier wonen. Kort na 1873 werden twee naast elkaar gelegen bedrijven, Lo Christy, toen halverwege gelegen tussen de Postweg, en Akyab verkocht, en kwam Akyab bij de Zanddijk.

Na P. en C. Huijg en Gerrit van Heck kwam Akyab in eigendom van T. Thomassen. Ook nog rond 1930 vermeldden onder andere het VVV-blad (de VVV heette toen Mooi Texel) de konijnenfokkerij Akyab, soms Akiab genoemd. In die tijd was de zoon Jan Thomassen, wonend met zijn broer en zusters, bewoner en boer op het bedrijf.

Na het overlijden van de broers en zusters kocht H. Gieze het gebouw met erf en betrok het huis in 1997 toen zijn nieuwe onderkomen was ingericht. De schuur, het oude in steen opgetrokken gebouw is opgeknapt en behoudt op deze wijze met de tekst Akiab op de gevel dit stukje polderhistorie.

Share This