De hoeve Rio Grande aan de Postweg tegenover de Hollandseweg is een van de oudste in Eierland. In 1836 was de polder verdeeld in 12 secties. Per sectie stonden er twee of drie rieten keten. Aan de Postweg stond in 1840 op land van hoeve Madura de woning Rio Grand, aanvankelijk de ‘Zwarte Keet’ genoemd. De hoeve zou in de loop der tijd heel vaak van eigenaar verwisselen.

Sommigen beweerden dat niet Rio Grande ook wel de Zwarte Keet werd genoemd, maar dat de rij huisjes zo heette vanwege de geteerde houten arbeiderswoningen. Daarin woonden de arbeiders die op de pas gestichte bedrijven werkten. Er was sprake van ongeveer 30 van deze zóneketen of plaggenhutten.

Er bestaat overigens verwarring over de naam omdat J. L. Kikkert ook een hoeve Rio Grande aan de Pontweg 38 in de Prins Hendrikpolder bezat van 1867 tot 1884 met vermelding dat het gebouw afgebroken werd in 1879. Mogelijk behield hij het land.
In 1872 verliet Jan Jansz Trap de boerderij Akyab te Zanddijk 2 en verhuisde met zijn gezin naar Rio Grande. Na de verdeling van het land in Eierland door de Sociëteit in 1879, bleef Madura onder combinatie C (de firma Van Rossum, Van Oort en Co, firma Gebroeders Vlierboom, Cremer van den Berch van Heemstede). Anderen waren deelhouders, onder anderen notaris J. L. Kikkert, inclusief Rio Grande.

Albert Jansz Koning nam in 1879 een aandeel in Rio Grande over van zijn zuster Trijntje Jans Koning en in het volgende jaar vertrok Jan Jansz Trap en zijn vrouw van Rio Grande naar Kerkplein 3 te Oosterend. De komst van Maarten Jacobsz Eelman en Martha Reuvers op de Zwarte Keet vanaf hoeve Werklust was ook maar voor korte duur, want in 1881 vertrok van Rio Grande de opvolger Dirk Cornelisz Lemstra alweer met zijn gezin naar Den Helder.

Na hem kwam Maarten Jacobsz Eelman. Die vertrok in 1887 naar Hogereind 22 in De Waal. In 1893 verkocht Albert Jansz Koning het erf van Rio Grande, aan Sijbrand Reijersz Keijser. De jaren 1880 tot begin 20ste eeuw was het een komen en gaan van zetboeren, hoofdknechten en ook eigenaren in de polder en niet alleen daar. Velen emigreerden vanwege de armoede naar Amerika, Canada Nieuw-Zeeland en Australië.

Share This