De inpoldering van Eierland (3300 ha.) in 1835 maakte Texel qua oppervlakte 1/6 deel groter. De nieuwe bewoners eisten en kregen een eigen stem in de Texelse politiek. De polder leverde 2 raadsleden. Texel bestond naast het oude land uit veel kleine poldertjes met aan het hoofd een dijkgraaf. Zij kregen als kantoor in 1961 de voormalige Boerenleenbank aan de Vismarkt, waar vanaf 1964 ook de vergaderingen van Hoofdingelanden werden gehouden. Voor Eierland werd in het begin ook een dijkgraaf aangesteld en een secr.penningmeester. Daarnaast werkten een aantal arbeiders om de dijken, sloten en wegen te onderhouden. De secr.penningmeester L.van Hoorn was in 1920 tevens opzichter van de Eendrachtpolder. Hij kreeg later een huis en tuin aan de Dorpsstraat nu Kikkertstraat 59. Zoals de meeste huizen aan de Dorpsstraat liep de bijbehorende grond door tot aan de Achterweg, nu Langeveldstraat geheten. Het polderbestuur werd compleet gemaakt met hoofdingelanden en heemraden. Toen in sept.1945 candidaatstelling van hoofdingelanden plaatsvond kon men briefjes indienen bij L.van Hoorn in het Polderhuis. In 1970 vertrok dijkgraaf A.van Hoorn Lzn naar het huis bij het

kantoor in Den Burg werd Kikkertstraat 59 verhuurd aan een medewerker van de inmiddels gefuseerde polder Eierland met de andere polders tot het Waterschap Texel. In 1995 verkocht het Waterschap Texel hun bezit en kwam het Polderhuis in particuliere handen.

Share This