Het loonbedrijf van de Gebr.Dros begon in 1907 en de smederij werd in 1909 geopend op de hoek van de Hoofdweg en de Wageningseweg op een stuk eigen land.

(foto 1910ca Kroniek blz57 met C.Dros Bzn)

De fam.Dros pakte van alles aan om te overleven, van oorsprong in de landbouw wat blijkt uit een advertentie uit 1918 in de Tex.Crt waarin een aanbieding ter overname door C.Dros Bzn van de zgn.”scheurplicht” van een stuk land (de verplichting tot omploegen van grasland)

In 1920 kwam het bedrijf voor lange tijd in pand C 42 op de kruising Wageningseweg-Oorsprongweg en Hoofdweg. Later werden de drie wegen van de duinen bij de Slufter tot de dijkovergang naar polder het Noorden van één naam voorzien, de Oorsprongweg.

De smederij van Dros was één van de eersten met telefoon wat blijkt uit de lijst telefoonnummers van Texel van 22 juli 1922 staat: C.Dros (smederij) nr.2. Ook in de andere dorpen was nr.1 toebedeeld aan de dokter.

In 1926 schaffen de Drossen hun eerste auto aan: een open Rugby. Al 5 jaar eerder kochten zij een Harley Davidson motor met zijspan.

Het bedrijf heeft altijd vooruit gelopen als het om vernieuwing ging; in maart 1932 kwam in de krant dat er een eigen electrische installatie was gekomen in de smederij van C.Dros. De zonen J.C.Dros (Cor) en B.Dros (Ben) werkten in het bedrijf van vader en moeder. Dit moet letterlijk worden opgevat want mevr.Dros-Roeper runde naast het huishouden een taxibedrijf. Zij reed al met de motor met zijspan om allerlei boodschappen in het belang van de smederij te doen, waar kleinschalig personenvervoer ook toebehoorde.

De oorlog was een moeilijke tijd in de polder, van uitbreiding van fietsen-en motorenhandel of landbouwgereedschap was geen sprake. Cor Dros raakte in het verzet en ging zelfs als motordrijver met de reddingboot Joan Hodshon mee naar Engeland.

Vader en moeder C.Dros-Roeper kochten in 1947 het huis Texla nabij den Burg aan de Kogerweg en kregen na de oorlog in april een vergunning voor het houden van een pension. De wederopbouw van de polder Eierland gaf veel werkgelegenheid en de nieuwste uitvindingen op landbouwgebied werden in de praktijk gebracht.

In 1951 hield Dros Smederij van de Wageningseweg een presentatie op de Groeneplaats in Den Burg.

De zoons Ben en Cor Dros gingen in 1953 ieder hun eigen weg en met succes:

Ben Dros vertrok met de afdeling fietsen, bromfietsen en motoren naar de voormalige kaasfabriek aan de Wageningseweg (de huidige Garage Dros aan de Oorsprongweg) en J.C.Dros (Cor) bleef in het ouderlijk bedrijf en stond aan het hoofd van de smederij en tevens deed het bedrijf elektriciteitsinstallatiewerk en

startte met de handel en reparatie van tractoren en landbouwmachines. Jarenlang was Cor Dros de dealer van McCormick tractoren op het eiland.

Het bedrijf was ook op de veeteelt gericht. In februari 1959 hield Dros Smederij een voorlichtingsavond Machinaal melken en Diepvriezen in hotel de Lindeboom-Texel op de Groeneplaats.

J.C.Dros stopt in 1974 met Smederij Dros in Midden Eierland en dochter Heleen met Piet Bonne komen in bedrijf. Nog geen 10 jaar later in 1983 doet J.C.Dros zijn Smederij Dros over aan dochter Heleen Dros en haar man Piet Bonne. In 1984 verandert de naam in Bonne Mechanisatie.

Een paar later wordt er verbouwd, uitgebreid en vernieuwd bij Bonne Mechanisatie, zo komt er o.a. een nieuwe showroom bij aan de wegkant.

In 2000 neemt zoon Daniel Bonne het bedrijf Bonne Mechanisatie over.

Aan de Hoofdweg niet ver van het bedrijf bouwt men in 2003 nog een grote schuur voor opslag. In juli stapt Bonne Mechanisatie over van het merk Case IH naar John Deere.

Een opvallend bericht in de krant en zeker voor de huidige tijd: in augustus 2009 wordt Martien Veeger “in het zonnetje” gezet bij zijn afscheid na 44 jaar in dienst te zijn geweest bij Dros Smederij en Bonne Mechanisatie.

Veranderingen gaan in deze tijd snel: Bonne Mechanisatie verandert in augustus 2011 de plaatselijke handel in landbouwmachines naar internationale groothandel en levert rechtstreeks aan bedrijven op Texel en elders.  

Share This