Vanaf de stichting van Nieuwdorp, later De Cocksdorp, bevindt zich een o.l.s. in het dorp, in de volksmond Durp geheten. Gelegen vlakbij de NH-kerk (nu Waddenkerk genoemd). Al snel bezochten 80 leerlingen de school in de pas drooggelegde polder. De inrichting werd vormgegeven door een hoofdinspecteur en N.J.de Cock had zoals altijd zijn inbreng. Het gebouw was van pionier en timmerman van der Kloot geweest die verhuisde. Er kwam fl.2000,- subsidie voor de overname en inrichting en er werd een plaatselijke schoolcommissie opgericht. In 1848 verzocht men om een hulponderwijzer, tot dan moet schoolhoofd J.Brouwer het alleen klaren. In de zomer had hij minder “klanten” want het verzuim wegens het helpen op het land en inhalen van de oogst door de schoolkinderen beliep zelfs 57% ! In 1856 meldden zich al 120 leerlingen aan en ruim 10 jaar later werd de school verbeterd en vergroot, in de zomer was er toch nog verzuim van 42% der leerlingen. Grote festiviteiten die landelijk speelden drongen ook op het veraf gelegen dorp op Texel door: op 18 juni 1890 werd de beslissende Slag bij Waterloo, waarbij Napoleon zijn macht verspeelde, op school herdacht met liederen en een optocht. ‘s Avonds ontbrak zelfs vuurwerk niet. Ook in Zuid Eierland kwam een school (ca.1850), nu de Eiland Galerij van Niek Welboren en 25 jaar later verrees (1877) een school in Midden Eierland (nu hotel De Kievit)

Aan het begin van de 20e  waren de boerderijen waren niet meer in ontwikkeling maar klaar om volop landbouwgewassen te produceren. Mankracht was het waaraan het ontbrak, daarom vond er een grote instroom plaats van Zeeuwse en Zuid-Hollandse gezinnen in de polder. De school ontwikkelde zich ook en een houten afscheiding werd geplaatst om gymlessen te geven. Schoolreisjes met zo’n 30 leerlingen mochten gratis met de TESO boot en met 10 rijtuigen toog men naar Alkmaar en Bergen. De achterblijvende leerlingen kregen dan het jaarlijkse schoolfeest met versnaperingen, een tombola en Th.Reuvers die de muziek verzorgde met een heuse lyrophone, dat alles op de weide aan de Molenweg (huidige Molenlaan). Kinderziektes sloegen soms hevig toe: in september 1912 was 61% van de leerlingen ziek thuis met de mazelen.

Plannen voor een nieuw te bouwen school werden concreet na aankoop van bouwgrond en de school werd geraamd op ca. fl.20.000,- . De nabijgelegen woning voor het schoolhoofd zou ruim fl.8000,- kosten. De oude school werd met inventaris verkocht aan A.Eelman. In die jaren was A.C.Toet behalve schoolhoofd zeer actief op cultureel gebied; hij was medeoprichter van de ijsclub, toneelvereniging zorgde voor volle zalen tijdens uitvoeringen met bal na in De Hoop en (eerlijk verdeeld) in zaal Zoetelief of De Nieuwe Aanleg.

Hoewel meester Klimp is vernoemd in een straatnaam in De Cocksdorp stond hij als hoofd der School in Zuid Eierland en werd directeur van de Lagere Landbouwschool in Den Burg. Zijn faam was groot onder de agrarische bevolking; hij gaf cursussen in veeverzorging en landbouwverbetering, met name voor gewasbescherming en bestrijding van ziektes.

Share This