In De Cocksdorp bevond zich het eerste Rijks Telegraafkantoor voor Telefoondienst van Nederland (!) werd geopend op 15 februari 1881. Dit had o.a. te maken met de noodzakelijke verbinding op het landelijke net van de kustwacht, lees in ons geval de vuurtoren. De omschrijving was later altijd hulppostkantoor en in 1896 kocht postschipper/brievengaarder Jacob Buijs het pand dat later Maris Stella zou gaan heten. Zuster Maris Stella was hoofd van de RK kleuterschool in Den Burg. Opvallend zijn de Jossepannen op het dak ook wel Oegstgeester-dakpan genoemd. Een type dakpan in de vorm van bladeren en ontwikkeld in 1840 in Engeland. Doordat de fabricage rond 1850 naar de oevers van de Schelde nabij Antwerpen werd overgebracht) om vervolgens het product dakpan weer naar Engeland te exporteren) kwamen hier en daar ook dergelijke dakbedekkingen in Nederland en België voor. De vergunning die koning Leopold aan de fa.Josse gaf zorgde ervoor dat de naam Jossepan in gebruik kwam.

Vóór de Tweede Wereldoorlog kwamen nonnen in het pand en werd het “het kloostertje” genoemd. De nonnen gaven daar naai-en huishoudles, het werd een soort huishoudschool. In de oorlog werden er zieken opgevangen en tijdens de Russenoorlog in april 1945 werden gewonden geholpen. Na de oorlog stonden de nonnen ook vrouwen bij die moesten bevallen, vandaar dat er vele kinderen zijn geboren. Tenslotte werd het gebouw dat ooit postkantoor was en daarna een kerkelijke-, onderwijskundige-, en geneeskundige bestemming heeft gekend een particuliere woning. In 1957 kocht politieagent H.Tromp het huis van de gepensioneerde dokter J.Feikema, zodoende werd behalve het grote huis waar de doktoren van het dorp altijd woonden, ook Maris Stella nog een tijdje “doktershuis” genoemd.    

Share This