De laatste jaren worden op Texel wel weer moerbeibomen geplant, siertuinen en boomgaarden zijn in zwang. Moerbeibomen kunnen heel oud worden. In de Texelse media en historische bladen worden deze vruchtbomen zelden genoemd. In de nog niet zo lang geleden gevonden dagboeken van Aagje Luytsen wèl, nl. wanneer zij op visite gaat bij haar familie in de Warmoesstraat (10). Tijdens rondleidingen vanuit de Oudheidkamer in Den Burg brengt men een bezoek aan deze boom. De dagboeken zijn in 2003 uitgegeven in het boek Kikkertje Lief. Ook staat er een moerbeiboom bij Spang 22 die men op ca.150 jaar oud schat. Evenals de oude moerbeiboom in de tuin van Het Cafeetje aan de Kerkstraat 7 is de moerbeiboom in de tuin van Kikkertstraat 17 in de loop der jaren enigszins doorgezakt met daarop opnieuw gevormde takken die vruchtdragend zijn.

Rond 1960 was de boom heel groot en werd er een schommel in gehangen waar de kinderen Daalder volop gebruik van maakten.

Op de vraag wie opdracht gaf tot de bouw van Kikkertstraat 17 gaan we terug naar 1881 toen het Eierlandsche Huis met 170 ha. deels ontgonnen en deels woeste grond (duinen en slikgronden) werd verkocht voor ca. fl.20.000,-. Daarvan was 10 jaar later 105 ha. goed hooiland, gelegen nabij de boerderij.

In oktober 1883 kwam van Klif 35 in Den Hoorn naar het Eijerlandse Huis Simon Biemsz Lap met zijn vrouw Annaatje Jansdr Bruin. Hij liet later Kikkertstraat 17 bouwen.

In 1884 werd op een publieke veiling op het Eierlandse Huis het nabijgelegen boerderijtje Moskou ook eigendom van Simon Biemsz Lap.

Op kaarten van Rijkswaterstaat komen we van 1884 tot 1887de variant Eijerlands’ huis tegen.

Ca. 1892 waren de drie gebroeders Lap al vele jaren erfpachter van De Krim, terwijl Simon Biemsz Lap op het Eijerlandse Huis woonde. Een jaar later won hij met een fokstier de eerste prijs op een veekeuring.

In 1894 verhuisde Cornelis Cornelisz van Hert verhuisd van hoeve Moskou (dat tussen de Robbenjager en de vuurtoren was gelegen) naar de Vuurtorenweg (174) of C 90, hij was werkman bij Lap op het Eierlandsche Huis. De achternaam van Hert bleef rond De Cocksdorp nog lang bekend. Datzelfde jaar 1894 werd het Eierlandse Huis afgebroken, en werd een aantal jaren later even verderop, de boerderij weer teruggebouwd, maar is tijdens de hevige gevechten in de zgn. Russenoorlog in april – mei 1945 zodanig gehavend dat het afgebroken moest worden en het werd niet meer herbouwd.

De plaats is terug te brengen op het huidige bungalowterrein van De Robbenjager dichtbij het weggetje tussen de afslag De Volharding en De Robbenjager. Bij het vernieuwde Eierlandsche Huis, was de enige zoetwaterput in de omtrek. In 1898 liet Simon Biemsz Lap nog een schuur bouwen.

Op 16 augustus 1901 verbrandde het woonhuis, de stallen en beide schuren van het Eierlandse Huis. Het uithalen van het brandende hooi was gevaarlijk voor duinbrand. Drie dagen en nachten werkten hier 12 mannen aan.

In 1902 vond de herbouw van het  Eierlandsche Huis plaats. Op een plek  ca.150 m. vanaf het oude Eijerlandse Huis, werd een nieuwe boerderij gebouwd voor Simon Biemsz Lap. Aannemer J.Daalder maakte daarbij een val en brak een rib.

De grond bij het Eierlandse Huis stond steeds onder water, daarvoor werd schadevergoeding betaald aan Simon Biemsz Lap. In april 1905 werd begonnen met de aanleg van een dijk bij hoeve het Eierlandse Huis, deze dijk kwam te liggen langs het Engelse kerkhof, zo genoemd omdat iemand er een munt uit 1697 had gevonden en er botten van verm. Engelse soldaten lagen, evenals stenen van een oude sluis.

In 1911 werd bij het Eierlandse Huis een boelhuis gehouden: op 20 juli vond de verkoop plaats t.b.v. S.Lap Bzn in hotel de Lindeboom, het betrof het Eierlandse huis met 85 ha (en het verhuurde land aan Rinse Pals). Een week later was de slotronde: op 27 juli was de afslag van het Eierlandse Huis en ca 80 ha land, inzet fl.46.700,-. Er was weinig animo, Arie Langeveld Mzn wilde alleen grond kopen. Het gevolg was dat het zuidwestelijk deel van het buitenterrein werd verkocht aan de Gebr.Langeveld. Zij lieten hier de hoeve De Hoek bouwen aan de Vuurtorenweg.

Op 15 oktober kochten de Gebr. Langeveld nog 26 ha. (weide en bouwland in een zand -en duingebied), bij de nieuwbouw De Hoek voor fl.12.050,-, ook wel het Lage Land genoemd, van Simon Lap, boer op ‘t Eierlandse Huis.

Bij het Eierlandse Huis werd opnieuw boelhuis gehouden op 16 maart 1918 en werd gepoogd de gebouwen met resterende grond te verkopen. Het gebeuren moest vanwege een aangespoelde zeemijn worden gestaakt. Na demontering kon de notaris verder gaan, bij de verkoop van het Eierlandse Huis ging ook het boerderijtje Moskou over voor totaal fl.28.010,- van Simon Biemsz Lap naar de combinatie Daniël Hogewoning te Oegstgeest, bloembollenboer, Gijsbertus Gardien met zelfde beroep te Wassenaar en de twee broers en zus Huibert Jochemsz Jochems, Walter Jochemsz Jochems en Meta Jochems e.v. Hendrik Adolf Burgerhout.

Terug naar Kikkertstraat 17, groot ruim 11 aren.

Het huis is in het begin van de 20e eeuw gebouwd en men twijfelt er aan of Simon Biemsz Lap er zelf ooit heeft gewoond. In dezelfde periode werd vlakbij de dokterswoning gebouwd. In 1918 verkocht hij het Eierlandse Huis en hetzelfde jaar is hij overleden. Zijn vrouw Anna, op het dorp bekend als mevrouw Lap werd bewoonster van het grote huis. Anna Lap-Bruin overleed in 1926.

Jan Simonsz Lap oud gezagvoerder ter koopvaardij te Wassenaar, Simon Lap Biemsz te Amsterdam en Helena Dekker wed. van Biem Cornelis Lap Simonszoon, eigenaren van het huis spreken af dat de twee heren ieder de helft schenken aan mevr. Helena Dekker: zij aanvaardt het en kan het in gebruik nemen, na een schenking op 3 juni 1939. Haar zoon werd erfgenaam. Los daarvan zaten er ook nog 13 TESO aandelen in het pakket, ieder van fl.25,- allen op naam van wijlen Cornelis Simonsz Lap (p.s. naast deze aandelen bestaan er ook aandelen van fl.5,-). Op 5 juni 1947 werd het huis voor fl.5.500,- verkocht door Simon Biemsz Lap (2) te Amsterdam (niet te verwarren met zijn opa Simon Biemsz Lap (1) aan Hendrikus Daalder wonende te De Cocksdorp 83. Getuige was candidaat-notaris Adriaan Abraham Waverijn samen met notaris G.J.B.Mulder. Hierbij moet niet vergeten worden dat De Cocksdorp zwaar is beschoten in de zgn.Russenoorlog in april 1945 en ook bij dit huis is in de koop inbegrepen de vorderingen van de verkoper wegens geleden oorlogsschade via zijn verzekering. Er was nog geen echte straatnaam, er werd algemeen gesproken van dorpsstraat en de nummering liep van de Molenlaan naar de dijk.   

Hendrikus Daalder (Hein) ging zelf niet in het huis wonen maar het werd betrokken door zoon Jan Daalder, die hem als aannemer opvolgde. Nadat het gezin Daalder het huis verliet woonden nog enkele families in het huis dat in tweeën werd bewoond.

Thans is op de Kikkertstraat 17 BNB De Moerbeigevestigd, in 2018 met een gouden ZooverAward beloond.

Share This