Op de kaart van Texel van J. L. Kikkert staat al in 1854 De Nieuwe Wamberg. De naam Wamberg verwijst naar het landgoed te Berlicum bij ’s Hertogenbosch, eigendom van Fried van Lanschot, telg van de bekende bankiersfamilie. In die tijd moesten de boerderijen op Texel het hebben van grote investeerders.

Op het erf kwam in 1858 de droogtoren naast het aangrenzende stenen gebouw van de meestoof Onverwacht. Een meestoof is een opslagplaats voor meekrap, een landbouwproduct waarvan de sappen uit de knol werden gebruikt om verf te maken. Het drogen van de meekrap was specialistenwerk. De boeren die meekrap verbouwden, vaak zelf afkomstig uit Zeeland of Zuid-Holland, haalden meestoof-drogers uit hun vroegere woongebied.

De eerst bekende huurder van De Wamberg was Gerrit Ariesz Dros. De sloop van het stenen gebouw naast de meestoof Onverwacht van Dirk Tanis vond plaats in 1876.

Het houten gebouw, de koude stoof, werd voor 1.100 gulden (500 euro) verkocht aan Gerrit Dros, schoonzoon van Dirk Tanis. Er waren enkele meestoven in de polder. Die van hoeve Dorpzicht ging naar de hoek Smitswegje-Hoofdweg.

Uit 1884 bestond er een opmerkelijk verhaal over De Wamberg. Al het hooi op De Wamberg verbrandde. De brandweer De Cocksdorp was wegens een defect niet komen opdagen en die van Den Burg ook niet omdat er in Den Burg van brand niets te bespeuren viel.

Dit gaf opschudding in de raad en in 1885 werd voorgesteld om het riet te vervangen door pannen. In 1887 werd De Wamberg eigendom van F. Tilman te Vught. De familie Tilman was erfgenaam van Godefridus van Lanschot, de bankier. Van 1905 tot 1955 waren Raymond E. C.F. Tilman c.s. eigenaar van De Wamberg.

De naam was toen nog steeds officieel De Nieuwe Wamberg, zoals blijkt uit advertenties in 1914: ‘Gevraagd zichters op Nieuwe Wamberg te bevragen bij R. J. Keijser te Den Burg’, en een andere in 1915: ‘Herenfiets te koop bij Arn. Barhorst bij de Nieuwe Wamberg.’ En wat te denken van de advertentie drie maanden later: ‘Te koop niet goedkoop herenrijwiel (dagelijks gebruikt) bij C. C. Barhorst, huisjes Wamberg.’

In 1920 werd De Wamberg de huurplaats van Firma. Dros & Co nadat Dirk Gerritsz Dros was overleden. Maar al in 1923 kwam het einde voor de familie Dros als landbouwers op De Wamberg. De zonen Cor en Gerrit waren sinds 1920 pa opgevolgd. Alles werd verkocht zoals, nu werd huurder op De Wamberg de vroegere zetbaas Reijer Klaasz Kos met vrouw Maartje Koster en zoon Frederik Nicolaas Kos.

In januari 1924 zakte Klaas door de hooizolder terwijl hij een brandende lantaarn in zijn hand had, de brand was niet te blussen en bleef nog dagenlang smeulen. Daarna werd de Wamberg herbouwd en op de nieuwe Wamberg kwam Paulus Johannes Geense wonen met zijn gezin.

De polder was en is een vooruitstrevend gebied als het om landbouw ging. In 1925 was er een demonstratie met een Fordson-tractor op De Wamberg, georganiseerd door Dros Autocentrale uit Den Burg. In 1930 raakte de dubbele arbeiderswoning van De Wamberg in de brand. De kant van Dirk Reitsma was geheel verbrand

Dat jaar kwam een nieuwe huurder, De Wamberg werd met 60 hectare land verhuurd voor 3.900 gulden per jaar aan Pieter Andriesz Meindertsma, die met vrouw van Pietershoeve aan de Postweg kwam.
Al in 1932 ging het echtpaar Pieter Andriesz Meindertsma weg van De Wamberg. Opvolgers de gebroeders de Wolf hadden behalve akkerbouw op De Wamberg ook vee: op 21 hectare weiland 73 schapen en drie rammen.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in juni 1940 sloeg een bom een groot gat in het weiland van De Wamberg, zo’n 600 meter van de Marthahoeve, ook aan de Hoofdweg. Tijdens de Russenopstand werd De Wamberg in brand geschoten, het woongedeelte en het melkhuisje bleven gespaard.

De familie Hoedjes uit ‘t Veld kwam in 1952 naar Pietershoeve aan de Postweg, later kochten zij de Wamberg. Die was in 1955 nog eigendom van de Majoor der Artillerie, Eugène Raymond Tilman. Toen in 1966 een straaljager van het type Thunderstreak bij De Wamberg neerstortte, kwam daarbij de piloot K. Boddaert (28) om het leven.

De gebroeders Hoedjes kwamen in 1972 op De Wamberg, Jaap Hoedjes en Ria Witte gingen er wonen. Zij moderniseerden en vergrootten het bedrijf. In 1986 werden zij eigenaar van De Wamberg. Sinds 1998 bewonen Fedor Hoedjes en Karen den Draak De Wamberg met hun gezin.

Share This