Het heeft heel lang geduurd voordat Eierland een eigen huisartsenpraktijk bezat. In 1913 vestigde eindelijk dokter Frans Keidel zich in een groot huis aan de Dorpsstraat (nu Kikkertstraat) voor een salaris van 1.000 gulden per jaar. Keidel zou 27 jaar blijven. Vanaf 1983 is dokter Robbert van den Bent huisarts in De Cocksdorp, later samen met dokter Frank Haasdijk. Per 1 januari 2018 is de praktijk overgenomen door dokter Haasdijk en dokter Anouk den Breejen

Een aantal benoemingen van dokters strandde in de Texelse gemeenteraad omdat de beoogde arts de benoeming niet aannam vanwege het loon of de woonsituatie. Daarom werd een commissie gevormd die uitging van de noodzaak van een eigen huisarts voor de polder en het dorp. Tot dan was dokter Hoyting van der Vegt aangesteld voor De Waal en polder Eierland. Hij woonde in De Waal.

Het werd een zaak van loven en bieden. Salarisverhoging werd afgewisseld met een bod van een goed salaris, inclusief dokterswoning. Met name commissielid D. C. Dros, boer op Blandenberg en raadslid, zette zich in voor een goed loon en een nieuw te bouwen huis.

De steun die hij kreeg vanuit de polder en het dorp was doorslaggevend en in 1913 kwam dokter Frans Keidel voor een jaarsalaris van 1.000 gulden en vrij wonen in het grote huis aan de Dorpsstraat (nu Kikkertstraat). Keidel zou blijven tot 1930. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg hij onder meer te maken met ongelukken op boerderijen, maar ook met strandingen van onverzekerde schepen.

Een notitieboek van Jaap Reuvers, boer op Weltevreden, dat in handen van het archief in het dorpshuis kwam, vermeldt de kosten die Reuvers in 1916 in rekening bracht bij het visites rijden van de dokter naar de patiënten, met paard en rijtuig. Naar zieken door Eierland van één tot vier uur: drie gulden. Of: rit met dokter Keidel van De Cocksdorp naar Den Burg: vier gulden. Reuvers leverde ook levensmiddelen aan de dokter, zoals 30 eieren voor 17 cent en tarwemeel voor 11,40 gulden.
Na dokter Keidel nam dokter G. Westbroek de praktijk over. Hij bleef ongeveer zes jaar. Twee keer daags hield hij spreekuur (ochtend en namiddag), behalve op zaterdagavond.

In 1937 kwam dokter H. W. van Dommelen, een kleurrijk persoon, als arts in de polder. Twee jaar later raakte hij betrokken bij een noodlanding op het wad met een vliegtuig van het Eierlandse vliegveld De Vlijt toen men de schooljuf uit Zuid Eierland met spoed naar het ziekenhuis te Den Helder wilde brengen.

Vanwege zijn verzetswerk kwam dokter Van Dommelen in Duitsland in de gevangenis en werd met groot vlagvertoon ingehaald bij zijn terugkeer. Hij was medeoprichter van de afdeling PvdA op Texel, werd raadslid en zelfs wethouder. In december 1947 verhuisde de familie naar Winterswijk en ontving bij het afscheid een schilderij van A. Blok van der Velden, voorstellende de Roggesloot en hoeve Dorpzicht. Het was het zicht dat de familie had genoten vanuit hun dokterswoning.
Dokter H. Feikema nam in 1948 het stokje over. Ook deze arts gaf de polderbevolking voldoende stof tot praten. Als voormalig chirurg draaide hij zijn hand niet om voor kiezentrekken. Zelfs een blindedarmoperatie komt op zijn lijst van bijzondere handelingen voor. In 1957 kocht Feikema het nonnenhuis Maris Stella en overleed in 1966. De opvolger van Feikema was R. R. Siebinga.

Ondanks toenemende drukte in de praktijk, veroorzaakt door opkomend toerisme en vergroting van het aantal patiënten, had de dokter nog tijd om met anderen het Aktiekomité Eierland en de Gemeenschap Eierland op te richten (1969), een jaar later zat hij in een bestuur dat plannen maakte om een kampeerterrein met groeimogelijkheden te ontwikkelen.

Siebinga stond aan de wieg van het nu niet meer weg te denken verblijfsterrein De Krim, waar duizenden mensen hun vakantie vieren. De uitwerking van dit project heeft het aanzien van de omgeving (bebossing van de Noordkop) en de werkgelegenheid van het dorp De Cocksdorp bepaald. Rond 1980 had deze dokter een zeer bloeiende patiëntenvereniging waar tal van uiteenlopende activiteiten door ontstonden.

In 1983 kwam Robbert van den Bent als assistent bij dokter Siebinga en nam de praktijk in 1985 over. Hij is naast zijn loopbaan actief in de plaatselijke sport en bewoont het doktershuis nog steeds, met dien verstande dat in 2006 de inpandige praktijkruimte is verplaatst naar de voormalige dorpsslagerij van S.de Boer aan de Kikkertstraat 34. Van den Bent werkte eerst samen met dokter Hoekstra en daarna tot heden met dokter Frank Haasdijk.

Share This