Bij de inschrijving voor de bouw van de Nederlandsch Hervormde Kerk voor het dorp in de polder Eierland kreeg de plaatselijke timmerman van der Kloot in september 1839 de opdracht. In de kerk is de geschiedenis vanaf de bouw tot de laatste restauratie die in 2012 werd afgerond, te lezen.

De kerkelijke gemeente startte met 24 lidmaten. Aanvankelijk werd het dorp Nieuwdorp genoemd maar al snel veranderde dit in De Cocksdorp. Het werd genoemd naar de man die het initiatief nam tot de inpoldering van Eierland en die tevens de leiding aan de infrastructuur van de nieuwe polder gaf. In 1840 werd bij de acte van verkaveling aan de kerk het kerkhof toegewezen. Dit bevindt zich in het bomenrijke gedeelte waaraan de Molenlaan ligt.

Door het gouvernement van de NH-Kerk werd voor de nieuwbouw van de kerk 8.000 gulden (3.700 euro) beschikbaar gesteld. De kerk met toren werd in classistische stijl gebouwd. Men schafte in 1840 de preekstoel en bijbehorend kerkenraadszetels aan uit de in 1822 opgeheven Engelse kerk in Den Haag. Een timmerman aldaar had het ooit gekocht voor 83 gulden.

Hiermee werd een pronkstuk voorzien van fraai houtsnijwerk binnengehaald voor slechts 200 gulden. De eerste dominee werd in 1841 beroepen. Al in 1843 bleek de kerk te klein en werd verlengd. Dat jaar kreeg de kerk ook haar eerste uurwerk en toren.

Helaas werd tijdens de Russenopstand in mei 1945 het dak van de kerk een deel van de kerkenraadsbanken beschadigd door granaatinslagen. Na de oorlog vond restauratie plaats van kerk en interieur. Het kerkorgel is in 2005 geheel nagekeken.

Share This