De Oorsprong werd gebouwd op voormalige vluchtheuvel de Oosterbol. In 1835 werd een huis met schapenstal gebouwd, Samarang geheten. Vanaf 1837 kwam hier een telg van de familie Kievit uit Stellendam, een familie die er 102 jaar zou blijven wonen.

Rond 1840 bevond de directiekeet van de Sociëteit van Eijerland zich hier en kreeg de bijnaam de Heerenkeet. In 1876 werden de vier oude arbeidershuisjes vervangen door zes nieuwe. In 1922 had de hoeve telefoonnummer drie. In 1938 vertrok de laatste Kievitstelg naar Den Burg en werd exploitant van Café Den Burg op de Groeneplaats.

Share This