De voormalige boerderij Maurick is door de eerste eigenaar vernoemd naar een kasteel in Noord Brabant. Het werd in 1905 gebouwd op een perceel grond van bijna 87 ha aan de Hoofdweg. Voor die tijd was dat een groot bedrijf. Een flink bedrijf was gemiddeld 40 ha groot.

In onze tijd van ver doorgevoerde mechanisatie en technologie kunnen we ons moeilijk voorstellen dat destijds al het landwerk als ploegen, zaaien, verwijderen van grondvuil tussen de gewassen en tot slot het oogsten allemaal met de hand werd gedaan. De kleinste boerderijen waren ca.12 ha. En daar leefde in de vijftiger jaren van de 20e eeuw bijv. en gezin met 10 kinderen van.

Tevens behoorde een aantal arbeiderswoningen aan de Stoepkerweg tot het bedrijf Maurick, de Stoepkerweg was een weggetje van de Hoofdweg tot de dijk met polder Het Noorden. Deze naam was te danken aan de fam. Pieter Stoepker die vanuit die polder naar Maurick verhuisde en jarenlang het land aan de Stoepkerweg beboerde. Ook op het naastgelegen bedrijf Vruchtbaaroord kwam later een boer met de naam Stoepker (Roelof).

Tijdens de Russenopstand in april 1945 werden bijna alle boerderijen in de polder verwoest, zo ook Maurick inclusief de arbeiderswoningen. In dit geval allemaal niet herbouwd. De huidige bewoner op die plek is een kind van het bovengenoemde grote gezin met 10 kinderen. Kijk om u heen en de boerderijen met rode dakpannen zijn na de oorlog gebouwd. De landerijen zijn toegevoegd aan hoeve Padang, jarenlang het grootste bedrijf in de polder. De naam Stoepkerweg verdween ver na de oorlog in 1973 en werd samen met Schoolweg en ’s Hertogenboschweg één weg van de Zanddijk tot polder Het Noorden. De naam werd Muyweg. Ditzelfde gebeurde met Oorsprongweg, Wageningseweg en Groene wegje tot één lange weg, heden is het Oorsprongweg en loopt van de Zanddijk bij de Slufter tot Het Noorden onder de naam Oorsprongweg.   

Share This